Ви сте овде
Почетак > Ленкин Прстен

У жељи да подстакнемо књижевно старалаштво у области љубавне поезије, а у знак сећања на

девојку Ленку Дунђерски, која је била инспирација за најлепшу љубавну песму написану на

српском језику „Santa Maria della salute“.

Дом културе је 2006. године установио манифестацију књижевну награду „Ленкин прстен“.

Награда се додељује сваке године у новембру за најбољу љубавну песму, написану на српском

језику, први пут објављену у периоду између две награде. Награду чине плакета, прстен,

диплома и новчани износ. Све ово је регулисано Правилником о додели књижевне награде. О

номинацији одлучује трочлани, стручни жири, који прати током целе године све песме

објављене у књижевној периодици и песничким збиркама. Нешто што издваја ову књижевну

награду од других је што се у оквиру манифестације „Ленкин прстен“ промовише историјат

најпознатије србобранске породице Дунђерски која је родоначелник грађанске културе на

нашим просторима као и највећи покровитељ у култури деветнаестог и почетак двадесетог

века.

До сада је прстен понело четрнаест наших песника.

Досадашњи добитници су: Матија Бећковић, Војислав Карановић, Александар Лукић, Благоја

Свркота, Ђорђе Николић, Ђорђе Кубурић, Перо Зубац, Саша Радојчић, Благоје Баковић, Тања

Крагујевић, Драган Јовановић Данилов, Мирослав Алексић, Јана Алексић и Иван Негришорац.

Жири ради у следећем саставу доктор Зоран Ђерић – председник, професор књижевности

Биљана Пушкар – чланица и доктор Драгана В. Тодоресков – чланица.

Организатор Дом културе Србобран

Top